Pověřenec DPO

Recepce +420 228 226 111

Pověřenec pro ochranu osobních údajů ( z anglického názvu Data Protection Officer – DPO) jak už název napovídá je subjektem, kterým díky evropskému právnímu nařízení GDPR působí jako kontrolní orgán při zpracování osobních údajů. Pro subjekty Společenství vlastníků jednotek (SVJ) a Bytových domů (BD) není nařízením GDPR uložena povinnost mít Pověřence. Jelikož problematika GDPR je natolik složitá , tak je Pověřenec velmi vhodným kontrolním subjektem, o který se v případě soudních sporů může Výbor SVJ opřít.

Paragrafs jako Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) splňuje zákonnou povinnost advokátního pojištění, díky čemuž našim klientům poskytujeme nejvyšší možnou ochranu v procesech spojené s GDPR. Naším úkolem pro SVJ a BD je kontrola postupů při nakládání a zpracovávání osobních údajů dle evropských norem GDPR. Na základě tohoto úkonu Vám bude vydána revizní zpráva potvrzující, že bytový dům osobní údaje svých členů, návštěv a dotčených osob zpracovává v souladu se zákony a nařízením GDPR. SVJ a BD v případě stížností a dalších problémů týkající se zpracování osobních údajů zprávu, o kterou se mohou opřít před úřady a soudy.

Kontrolní revizní zpráva poskytuje výboru SVJ a BD přesné nastavení procesů při zpracování a nakládání s osobními údaji společníků. Vyřeší Vám otázky od získání souhlasu se zpracováním osobních údajů, technické řešení uložení dat až např. po kamerový systém v domě. Před vydáním kontrolní zprávy s Vámi projdeme cestou nápravy všech procesů, tak abyste splnovali zákony a nařízení GDPR.

Pověřenec na ochranu osobních údajů nemůže být tentýž subjekt jako implementátor GDPR. Implementátor GDPR je osoba s evropským certifikátem, jejíž úkolem je vytvořit GDPR audit, tj.kontrola interních dokumentů a postupů. DPO následně dle tohoto auditu musí postupovat pro nastavení veškerých procesů tak, aby vyhovovalo nařízením GDPR. Díky této logice, jedna právní kancelář nemůže vystavit audit, aby si ho pak zkontrolovala, že je správně.

Chcete více informací?

kontaktujte nás

Close Menu